Thời gian cập nhật đơn hàng: sau khi đặt hàng 1-2 giờ, tối đa 24 giờ
 • 1. Đăng nhập SaleMall
 • 2. Click “Bắt đầu mua sắm”
 • 3. Mua sản phẩm bạn thích
 • 4. Nhận hoàn tiền tại SaleMall
Mã giảm giá airbnb : Sẵn sàng kiếm tiền cùng Airbnb

Sẵn sàng kiếm tiền cùng Airbnb

Làm theo đầy đủ các bước để kiếm tiền một cách đơn giản nhất cùng Airbnb

- Đăng hình và mô tả căn hộ của bạn

- Xác định một mức giá cho thuê hợp lý cùng Airbnb

- Đón tiếp những người khác và nhận tiền từ Airbnb

Các mã giảm giá & chương trình khuyến mãi tại airbnb

 • DEAL
  Hạn dùng 01/06/2019 Còn 36 ngày nữa
 • $1M
  DEAL
  Hạn dùng 01/06/2019 Còn 36 ngày nữa
 • DEAL
  Hạn dùng 01/06/2019 Còn 36 ngày nữa
 • DEAL
  Hạn dùng 01/06/2019 Còn 36 ngày nữa

HƯỚNG DẪN HOÀN TIỀN airbnb

 • (*) Mức hoàn tiền thực tế có thể bị thay đổi theo quyết định của cửa hàng
 • (**) Tiền hoàn dựa trên chi phí đơn hàng, sau khi trừ đi thuế VAT, phí vận chuyển, phí thanh toán, và các loại phí khác(nếu có)

Lưu ý khi mua hàng online

Để đơn hàng đủ kiều kiện nhận tiền hoàn, bạn vui lòng lưu ý những điều sau:

 • Hoàn tất quá trình mua hàng trên cùng cửa sổ sau khi bấm "Bắt đầu mua sắm" từ SaleMall.vn.
 • Nếu trong quá trình mua hàng gặp lỗi (đặt hàng, thanh toán, ...) hoặc cần đặt mua thêm đơn hàng mới, hãy quay trở lại SaleMall.vn và nhấn vào nút "Bắt đầu mua sắm" để tiến hành mua hàng lại.
 • Đơn hàng mua qua app sẽ không được áp dụng hoàn tiền
 • Đơn hàng sẽ hiển thị trong trang tài khoản SaleMall của bạn sau 3 - 24 giờ kể từ khi đặt hàng.
 • Nghiêm cấm hành vi mua đi bán lại, đầu cơ (resell). Các đơn hàng có dấu hiệu này sẽ bị hủy hoa hồng.

Shop nổi bật

 • Hoàn tiền đến 30%
 • Hoàn tiền đến 7.2%
 • Hoàn tiền đến 6.4%
 • Hoàn tiền đến 6.4%
 • Hoàn tiền đến 6.4%
 • Hoàn tiền đến 6%