Câu hỏi thường gặp

Về SaleMall

 • 1Tôi có phải ký hợp đồng với SaleMall?
 • 2SaleMall là gì?
 • 3Không tìm thấy đơn hàng, tôi phải làm sao?
 • 4SaleMall có lừa đảo không?
 • 5Tôi có bị gửi spam sau khi đăng ký tham gia SaleMall?
 • 6Tôi có phải mất phí khi tham gia SaleMall?
 • 7SaleMall có biết thông tin thanh toán của tôi tại các cửa hàng?

Hoàn tiền

 • 1Khi nào tôi được ghi nhận (tính) tiền hoàn?
 • 2Khi nào tôi được nhận tiền hoàn?
 • 3Tại sao đơn hàng của tôi có số tiền hoàn là
 • 4Làm thế nào mà SaleMall có thể hoàn tiền cho tôi?
 • 5Tôi có được hoàn tiền khi ĐỔI / HỦY đơn hàng?
 • 6Làm sao để tôi luôn nhận được tiền hoàn?
 • 7Tôi đã mua hàng, bao lâu thì tiền hoàn được cộng vào số dư?
 • 8Tại sao SaleMall không hoàn tiền ngay khi tôi đặt hàng?

Affiliate

 • 1SaleMall Affiliate là gì?
 • 2Tôi giới thiệu bạn bè vào SaleMall thì có được thưởng gì không?
 • 3Tôi có thể xem danh sách những người tôi đã mời tham gia ở đâu?

Thanh toán

 • 1Làm sao để biết số dư tiền của tôi đang có?
 • 2Tôi sẽ được nhận thanh toán khi nào?
 • 3Tiền hoàn rút ra bằng cách nào?
 • 4Tôi có phải nộp thuế thu nhập?